کاریابان

س 

6 - هنگامی خانمی در بیرون از منزل عمل می نماید , با مشکلات کسب درآمد و به اصطلاح پول درآوردن آشنا می شود , براین اساس به قیمت عمل همسرش بیشتر پی میبرد و او‌را خوب تر فهم و شعور می کند! 

 

7 - در زمان سالمندی سربار دختر یا این که پسر نخواهدبود , چون یک مستمری و دستمزد بازنشستگی برای دوران کهولت خویش اخذ می نماید ; به این ترتیب از این منزل به آن منزل پیامبر نمی‌شود که مرگ آور ترین دردهای نگفتنی در کهنسالی است . 

 

8 - زیرا به اقتصاد خانواده یاری می نماید , در اندوخته خانواده نیز سهیم و سهم دار خواهد بود . همین شرکت کردن , به وی شم امنیت بیشتری می‌دهد . 

 

9 - به دلیل حضورش در بیرون از منزل و در نوشته جامعه , از معلومات و علم اجتماعی روز بی سود نمی ماند ; به ویژه در حالتی که به خاطر ترقی در کارش ناچار باشد یه خرده مطالعه و تحقیق نیز نماید . از طرفی , مطالعه سبب ساز می شود در تربیت فرزندان از دانایی بیشتری برخوردار شود . 

 

10 - از دید نگهداری زیبایی , تناسب اندام و خوش لباسی تا حدی مطابق فرهنگ و تمدن روز خواهدبود . همین دستور به شادابی روحیه اش یاری فراوانی می نماید . 

 

کارکردن خانم ها در بیرون از منزل چه معایبی دارد؟ 

 

1 - خانمی که در بیرون از منزل فعالیت می نماید نیمی از قوای بدنی اش صرف کارهایی می شود که ربطی به سازمان خانه ندارد ; براین اساس تا حدودی خسته به خانه وارد می شود و در حالتی‌که عمل رنج داشته باشد , به استراحت بدون نقص نیاز داراست . 

 

2 - خانمی که در بیرون از منزل فعالیت می نماید به مقدار کافی با همکارانش کلام کرده و تاحدودی از حیث هم نشینی و چه بسا درددل کردن , راضی به منزل بازمی گردد ; به این ترتیب کمتر حس می نماید نیاز داراست با همسرش صحبت بزند ; همین دستور موجب می شود بین وی و همسرش مسافت عاطفی تولید شود

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1397 ساعت 23:2 توسط حسن خداشناس بدون نظر